Mottónk: Mindenki egy-egy tégla, együtt mi vagyunk a vár

Az óvoda vezetősége és minden dolgozója meggyőződéssel vallja, hogy a nyugodt, szeretetteljes, derűs légkörben felnövő gyermekekből lesznek kiegyensúlyozott, aktív, sikeres felnőttek. Óvodánk programja a Tevékenységközpontú nevelési program, erre építve, játékba integrált tevékenységekkel, tanulással biztosítunk folyamatos fejlődést a gyermekek számára. Célunk, hogy fejlesszük önbizalmukat, tágítsuk érdeklődési körüket, minél több sikerélményhez juttassuk a kicsiket. Nagy hangsúlyt fektetünk azoknak a szociális és értelmi területek tudatos és tervszerű fejlesztésére, melyek biztosítják a sikeres iskolai beilleszkedést és tanulást. Tudjuk, hogy a pedagógusoknak és a szülőknek együttesen kell részt venniük a gyermekek nevelésében, fontos a rendszeres és hatékony kommunikáció, szorgalmazzuk aktív részvételüket az óvodai életben. Intézményünk öt csoporttal működik, 3 éves kortól várjuk a gyermekeket. Minden csoportban szakképzett óvodapedagógusok és dajkák biztosítják a gyermekek egészséges és széleskörű fejlődését az óvodai foglalkozások keretében.